I Danmark har vi en høj grad af tillid til hinanden og de fleste borgere har nok trods alt stadig en almindelig tillid til polititjenestemænd og kvinder. Politiet er en nødvendighed i et demokratisk retssamfund og det danske politi hører til blandt verdens mest tillidsvækkende korps. Netop derfor stiller vi spørgsmålstegn ved, at man i Danmark kan blive dømt i retten og alligevel fortsætte i tjeneste ved Politiet. Vi har fundet eksempler fra efter 2010 på polititjenestemænd der er dømt for overtrædelse af straffeloven enten i eller uden for tjenesten, men ikke er blevet afskediget fra Politiet. Kan det virkeligt passe?

Misbrug af stilling

Overtrædelse af straffelovens § 155, 1. og 2. pkt.

I 2013 misbrugte en politimand sin stilling ved forsøg på at påvirke to yngre politifolk til at opgive at videre følge en sag mod politimandens stedsøn, for en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Politimanden blev først af byretten idømt 30 dages fængsel, der dog senere blev nedsat til en mildere straf af landsretten, ti dagbøder af 250 kr.

Det interessante her, er ikke så meget at politimanden blev dømt i retten for overtrædelse af straffeloven, men at Politiet efterfølgende ikke fyrede vedkommende – de nedgraderede blot polititjenestemanden til en lavere løngruppe.

Hvad er en Disciplinærsag?

Der har været meget kritik i medierne af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der blev oprettet tilbage i 2012, som en klagemulighed for borgere over for politipersonale.

Det er DUP’s opgave at varetage efterforskningen af straffesager mod politipersonale.

Når der enten rejses tiltale eller en klage mod en polititjenestemand, kan tjenestemanden dømmes, irettesættes eller begge dele. Forskellen er, at hvor politimanden bliver dømt af domstolene, så foretages irettesættelsen af dennes arbejdsgiver, der f.eks. kan vedrøre en indberetning. En sådan sag kaldes for disciplinærsag og hidrører fra det under- overordnet forhold der består mellem tjenestemanden og Rigspolitiet, i sidste ende Justistministeriet.

Hastighedsoverskridelse med 59%

Overtrædelse af færdselsloven § 4, stk. 1 og § 42, stk. 1.

En polititjenestemand der ikke var i tjeneste, kørte i 2015 på sin private motorcykel, hvor han valgte at køre 135 km i timen i en 80 km/t zone. Han blev i landsretten idømt en bøde på 5.500 kr. og en betinget frakendelse af førerretten for overtrædelse af færdselsloven.

Politimanden blev irettesat af Rigspolitiet, men ikke fyret fra sin stilling.

Ikke et enkeltstående tilfælde

En undersøgelse af Politiets årsberetninger fra 2008 til 2016, foretaget af Oskar Verdoner Møller, i forbindelse med Nyhedskaptajnens dækning af sagen viste, at der igennem den 8-årige periode, var mindst 23 tilfælde af dømte polititjenestemænd der ikke blev afskediget.

Det er alarmerende mange tilfælde, hvor dømte polititjenestemænd er blevet i tjenesten efter afsigelsen af deres dom og det viser samtidig et mønster, mener Oskar Verdoner Møller.

“Godt nok har deres også i samme periode været flere polititjenestemænd der er afskediget efter deres dom, men trods det, er der fortsat dømte betjente der forbliver i tjenesten og det er alarmerende. Én dømt betjent i aktiv tjeneste, er én for mange hvis man spørger mig.”

Det siger loven

Der er ikke nogle generelle love der forhindrer en dømt polititjenestemand eller kvinde i at fortsætte deres arbejde ved politiet, efter at dommen er afsagt. Det afhænger af deres arbejdsgivers bedømmelse af påvirkningen for deres arbejde, samt lovovertrædelsens type.

Men i politiloven § 1 og § 2 står følgende:

“Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.”

og

“Politiet har til opgave at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed..”

Når en polititjenestemand bliver dømt for overtrædelse af eksempelvis straffeloven eller færdselsloven, kan denne vel næppe længere siges, at leve op til de normer, man som borger I Danmark, kan forvente at Politiet i sin helhed og det kan derfor undre, at hverken Rigspolitiet eller Justistministeriet har en fast praksis om afskedigelse i disse tilfælde.

Giv din mening tilkende – kan man være dømt polititjenestemand?

 

*kilder

Rigspolitiet

Den Uafhængige Politiklagemyndighed

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/4575125B-07F9-4EC6-B1E0-1BF823010D5D/0/Disciplin%C3%A6rsagsresum%C3%A92015ekstern.pdf

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/06F48F33-D469-4EA6-A718-90C3A3734F14/0/Disciplin%C3%A6rsager2013.pdf

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/disciplinaersager/

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=143225#Kap1

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here