Det er måske ikke uden grund, at tidligere Liberal Alliance formand, Anders Samuelsen, ved flere offentlige lejligheder, har fremhævet Vejle Kommune som en foregangs kommune med styr på finanserne. I Vejle Kommune opkræves borgerne nemlig entre på 30 kroner pr. hoved, til det officielle borger/kommunale Skt. Hans arrangement.

Borgmester tale mod kommercialisering

Traditionen tro, holdte Vejle borgmester, Jens Ejner Christensen, en tale til Vejles borgere. Talen blev godt 15 minutter lang, og skulle oplæses før bålet blev tændt.

I talen fremhævede Jens Ejner Christensen glædeligt, at Skt. Hans heldigvis var en af de sidste ikke kommercielle begivenheder i løbet af året, der endnu ikke var blevet kommercielliseret. Hvordan denne udtalelse harmonerer med opkrævning af entre, den lange liste af CityVejle Sponsorer samt et utal af private firmaboder – det vil vi lade læseren om at bedømme.

Bålet var lavet af kontanthjælpsmodtagere i Vejle Kommune

En stor ros til de mennesker der for eksempel i forbindelse med deres kontanthjælpsaktivering, var med til at hjælpe Vejle Kommune med dette års Skt. Hans bål. Så meget desto større er undringen herfra over, at der ved arrangementet opkræves entre.

Projektet bag en del af arrangementet, hedder ifølge vores kilder “Miljøprojektet” og er et projekt blandt andet for mennesker i en eller anden form for kommunalt forløb, imens de modtager en offentlig forsørgelse.

Tidsplanen haltede

Trods den flot udformet entrebillet/program, kneb det med at holde planen.

Ifølge programmet, skulle borgmesteren holde tale efter bålet var tændt, men han benyttede lejligheden til at udskyde båltændingen til efter sin Skt. Hans tale.

Efter talen, blev det bekendtgjort, at man nu havde 30-40 sekunder til at bevæge sig ned til bålet, der i øvrigt lå på en tømmerflåde i bugten. Desværre var tidspunktet for speakerens proklamation blot et par minutter efter, at bålet faktisk var tændt, hvilket speakeren fra scenen tydeligvis ikke havde orienteret sig 50 meter bagud om.

Festfyrværkeriet som der vanen tro også blev afskudt i år, var lidt tidligere på den, og startede før tid, men det så til gengæld ikke ud til at genere de fremmødte gæster.

Om Arrangøren “FestIVejle”

FESTIVEJLE er en forening støttet af blandt andre Vejle Kommune, Musikskolen Vejle Kommune, City Vejle, Business Vejle og Restaurant Skyttehuset (placeret på området). Bag foreningens støtter, er dermed nogen af Vejles helt tunge kommercielle interesseorganisationer samt kommunen selv.

Umiddelbart får man indtrykket af, at foreningen er et forsøg på at undgå “besværet” ved at afholde arrangementet selv, og man derfor vælger at “udlicitere” afholdes via en klækkelig støtte til foreningen FESTIVEJLE.

15 år tidligere, var det kommunen selv der afholdte arrangementet og her var det vel at bemærke gratis for borgerne at deltage i den årlige Skt. Hans fest.

I spidsen for foreningen, står den tidligere skoleleder af privatskolen Kirstine Seligmanns Skole, Bent Holm.