Det at man skal opsige sin lejlighed er ikke altid lige nemt. Der er mange regler man skal have styr på – specielt for at man ikke mister sit depositum.

Opsigelsen

Når du skal opsige din lejlighed, har du 3 måneders opsigelsesperiode. Det du skal huske på som lejer er, at en opsigelse gælder for løbende måned + 3 måneder – Det vil sige, at du faktisk skal være lidt strategisk med din opsigelse, så du ikke kommer til at hæfte for en ekstra måneds husleje. Det kan derfor anbefales at man opsiger sidst på måneden.

Ved opsigelse er der faktisk ikke så mange formelle krav, udlejere kan nemlig ikke kræve en begrundelse for lejers opsigelse. Der er dog to punkter, du skal have styr på:

  1. At opsigelsen er skriftlig
  2. At udlejer er bekendt med, at det er en opsigelse

Du kan faktisk opsige lejlighed via mail eller SMS – det skyldes den nye opdatering af lejeloven. Det er dog vigtigt, at du får en (skriftlig) bekræftelse på, at udlejer har modtaget opsigelsen. Det gør, at du kan dokumentere opsigelsen og ikke støder ind i problemer på dette punkt.

Det kan anbefales at have følgende med i din opsigelse:

  • Dit navn og kontaktinformationer
  • Din nye adresse (skal oplyses alligevel senest 8 dage inden fraflytning)
  • Hvornår fraflytning gerne må ske (hvis du gerne vil fraflytte før)
  • Kontonummer (så du kan få eventuelle penge fra depositum tilbage)

Bemærk at hvis udlejer vil opsige dig eller måske endda ophæve lejekontrakten, så er det helt andre regler der gælder og derfor bør man altid hente juridisk hjælp i disse tilfælde.

Depositummet tilbage – Flytteopgørelsen er afgørende

Ved fraflytningen har man som lejer ofte en bekymring: Hvor meget mister man af sit depositum (og skal man endda af med mere end det?). I dette tilfælde er det afgørende, at man sætter fokus på den endelig flytteopgørelse. Flytteopgørelsen er den økonomiske opgørelse som man får efter fraflytning og er et resultat af fraflytningssynet. Når den økonomiske opgørelse kommer, så skal man være særligt opmærksom på, at man ikke hæfter for mere end det lejekontrakten siger. Det vil sige, at hvis lejekontrakten er indgået før d. 1/7-15, så kan udlejer kræve nyistandsættelse, men hvis den er indgået efter d. 1/7-15, så kan udlejer kun kræve normalistandsættelse. Det vil sige, at man ikke længere hæfter for normal slid og ælde.

Når flytteopgørelsen kommer, så er det afgørende at kigge på hvert punkt. Det kan være timeforbrug kontra timesatsen – udlejere må nemlig ikke tage tilbud som overgår markedsniveauet. Der kan være tilfælde hvor udlejere selv istandsætter efterfølgende, så må udlejer tage hvad der svarer til markedspris. I tilfælde af en for høj regning (eller i tvivl om det), så er man som lejer berettiget til at modsætte sig kravet. Det kan man både gøre ved at hente juridisk hjælp eller indgive sagen ved huslejenævnet. Ofte forsøger udlejere at tage for høj pris ved fraflytning og det kan derfor ofte være det værd at tage kampen op.